پروژه های اجرا شده

تعدای از پروژه های اجرا شده توسط شرکت مهندسی ایران تلفن بشرح زیر میباشد

 

1- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک سازمان شهرداریها ودهیاریها

2- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA – 200 پاناسونیک سازمان شهرداریها نادری

3- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA – 200 پاناسونیک سازمان شهرداریها زرتشت

4- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک شرکت بورس تهران

5- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک خدمات درمانی فاطمی

6- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک خدمات درمانی آرژانتین

7- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک سازمان خدمات درمانی

8- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک شرکت مهاب قدس

9- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک شرکت سازه پردازی ایران

10- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت مارستان

11- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت احداث پایه

12- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت بولر

13- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت الکتروپزشک افزار

14- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک شرکت افزارآزما

15- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک بازرگانی ایران و آلمان

16- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک کانون انفورماتیک ایران

17- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک چابخانه بانک ملی ایران

18- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک بیمارستان لقمان حکیم

19- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک بیمارستان فیروزآبادی شهر ری

20- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک بیمارستان کودکان مفید

21- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک هایپریاس اکباتان

22- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک هایپریاس هفت تیر

23- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600  پاناسونیک هتل باباطاهر تهران

24- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک شرکت افزارآزما

25- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت هتلهای پارسیان

26- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک پتروپارس عسلویه سایت مرکزی

27- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک پتروپارس عسلویه کمپ شماره 2

28- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-100 پاناسونیک لیدان یک عسلویه

29- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک چاپخانه بانک ملی ایران

30- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک شرکت نصر میثاق اهواز

31- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک توسعه پژوهش ناجی میرعماد

32- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک پژوهش ناجی آرام

33- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت احداث پایه

34- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت الکتروپزشک افزار

35- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک بیمه اتکائی امین

36- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-100 پاناسونیک شرکت هواپیمائی لوفتانزا

37- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک هتل گچسر

38- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک شرکت مهاب آب وفاضلاب

39- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک کارگزاری بانک تات

40- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت انرشیمی

41- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت دیجیکالا

42- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک کارخانه شرکت افزارآزما هشتگرد

43- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن 64/24 پاناسونیک شرکت میخ سازی پارس

44- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن 64/24 پاناسونیک شرکت الکترود میکا

45- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن 64/24 پاناسونیک بانک دبی

46- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن 24/64 پاناسونیک شرکت بنتون پارس

47- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن کارین 48 پاناسونیک کلینیک قدس

48- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفنTDA-200 پاناسونیک صنعت پژوهان اروند

49- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک معاونت درمان

50- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200  پاناسونیک هفته نامه پیوند

51 – فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت ماژین صنعت

52- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن 64/24 پاناسونیک صندوق پرستاری امام جواد

53- فروش نصب وراه اندازی مرکزتلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت آرپا گروپ

54- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن 24/8 پاناسونیک شرکت مهرشادجامه

55- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن 24/8 پاناسونیک شرکت تارشید

56- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت سامان آتی سازان

57- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن 64/24 پاناسونیک مجموعه ورزشی شهید چمران

58- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن کارین C-500 بیمارستان آسیا

59- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن کارین C-500 بیمارستان آپادانا

60- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن رهیاب بیمارستان لواسانی

61- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن رهیاب دانشگاه علامه طباطبایی

62- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن TD-500 پاناسونیک دانشکده اقتصاد علامه

63- فروش نصب وراه اندازی مرکز تلفن رهیاب ییمارستان لواسانی

64- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-100D پاناسونیک  آژانس مسافرتی توکاتور

65- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-100 پاناسونیک شرکت عمران گستر بصیر

66- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-100D پاناسونیک دانشگاه آزاد دانشکده حقوق

67- فروش نصب راهاندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت مارستان

68- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی

69- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک کارخانه آرد مرکزی ملارد

70- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-200 پاناسونیک شرکت تامین سرمایه امین

71- فروش ونصب راه اندازی  TVM-200 پاناسونیک بیمارستان لقمان

72- فروش ونصب راه اندازی  TVM-200 پاناسونیک سازمان شهرداریها

73 – فروش ونصب راه اندازی  TVM-200 پاناسونیک  اتاق بازرگانی ایران وآلمان

74- فروش ونصب راه اندازی  TVM-200 پاناسونیک چابخانه بانک ملی ایران

75- فروش ونصب راه اندازی  TVM-50 پاناسونیک شرکت سرمایه امین

76- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TEM8.24 پاناسونیک شرکت زریر

77- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TEM8.24 پاناسونیک شرکت زمین آب  وخاک

78- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TEM8.24 پاناسونیک شرکت آرمان آرین

79- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TEM8.24 پاناسونیک شرکت کانسای

80- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TEM8.24 پاناسونیک شرکت سینا تجهیز

81- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک هتل کوثر تهران

82- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک بیمارستان شهدای تجریش

83- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-100 پاناسونیک شرکت توسعه پژوهش ناجی(میدان صادقیه)

84- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-100 پاناسونیک تعمییرگاه 5095 ایران خودرو

85- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک شرکت آتیه سازان حافظ

86- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-100 پاناسونیک سازمان سیاحتی

87- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-100 پاناسونیک شرکت هتل های سیاحتی

88- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TEM8.24 پاناسونیک سازمان بیمه سلامت

89- فروش نصب راه اندازی مرکز تلفن TEM8.24 پاناسونیک شرکت پارسیان نو آور

90- فروش و نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-100 DBP پاناسونیک معادلات بازرگانی ایران و آلمان

91- فروش و نصب راه اندازی مرکز تلفن TDE-600 پاناسونیک سازمان بیمه سلامت

92- فروش و نصب راه اندازی مرکز تلفنTDA-100 DBP پاناسونیک شرکت KSB

93- فروش و نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-600 پاناسونیک پژوهش ناجی میرداماد

94- فروش و نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-100 DBP پاناسونیک هتل توچال

95- فروش و نصب راه اندازی مرکز تلفن TDA-100 DBP پاناسونیک شرکت هتلهای بین المللی پارسیان

96- فروش و نصب راه اندازی مرکز تلفن TEM8.24 پاناسونیک موسسه پرسش

 

نوشته‌های تازه

برخی از مشتریان ما